Climeon Kjølevannsgenerator

Climeon er et svensk selskap innenfor energiteknikk. Selskapets unike teknikk for varmekraft - Heat Power - tilgjengjengligjør en stor uutnyttet energikilde og gir energi fra varmtvann, døgnet rundt, året rundt. Heat power er en billig og fornybar energikilde med potensiale for å erstatte mye av den energi som i dag produseres via kull, kjernekraft, olje og gass. Climeon er listet på Stockholmsbørsen.

Durable Gruppen har forhandlerrettigheter for Climeon.

Climeon er en kjølevannsgenerator som drar nytte av oppvarmet spillvann og produserer strøm av det oppvarmede vannet. Generatoren opererer i temperaturintervallet 70-120 grader. Dette, kombinert med tiførsel av kaldt vann, danner energi for fri bruk.

Hver enkelt generator genererer 150kW kontinuerlig strøm.

Her følger en video som viser hvordan Climeon generatoren fungerer:

Generatoren kan både seriekobles og i installeres parallell kombinasjon.

Industrier som innehar mye oppvarmet kjølevann:

- Tung produksjonsindustri (smelteverk, glassverk,osv)

- Shipping

- Geotermiske kraftverk

Climeon generatorer er installert og idriftsatt en rekke steder innenfor shipping og geotermiske kraftverk. Blant annet Viking Line og Virgin Voyages benytter i dag Climeon generatorer ombord.

Video om kundecaset - Viking Line:

 TEKNISKE SPESIFIKASJONER: