Chakratec og Durable Group introduserer, i partnerskap, en banebrytende bærekraftig energilagringsteknologi i det nordiske markedet!

09.10.2020

Chakratec og Durable Group introduserer en revolusjonerende energilagringsteknologi i det nordiske markedet. Teknologien som er basert på kinetisk energi lagret i svinghjul løser mange av dagens problemer knyttet til effektbegrensninger i strømnettene og rask EV-lading.

Chakratec har utviklet en unik kinetisk energilagringsteknologi som muliggjør ubegrenset lading og utladning med høy effekt. Gjennom Chakratecs "Kinetic Power Booster" teknologi kan Durable Group legge til rette for økt installering av EV-ladere i det nordiske markedet, inkludert områder der strømnett har kapasitetsbegrensninger.

Den tilbudte løsningen fungerer ved å kombinere Chakratecs patenterte og praktisk testede svinghjulsteknologi med bransjeledende EV-hurtigladere.

I praksis kan systemet håndtere et tilnærmet ubegrenset antall ladesykluser sammenlignet med vanlige batterier og er mye mer holdbart, robust og kostnadseffektivt enn kjemisk batteriteknologi.

Utfordringen med å lade elbiler

Det globale salget av elbiler anslås å øke til over 100 millioner innen 2030, fra anslagsvis 6-7 millioner biler innen 2020. Korte ladetider oppnås gjennom kraftige ladere (150 kW, 350 kW eller mer). I dag kan raske og ultrahurtige ladere bare installeres der det er tilstrekkelig effekt i nettet ( dvs nær høyspenningsnettet).

Dette umuliggjør nesten kostnadseffektive hurtigladestasjoner i områder uten tilstrekkelig nettkapasitet og skaper høye barrierer for bruk av elbiler i disse områdene. Oppgradering av strømnettet medfører betydelige kostnader og tar lang tid på grunn av lange plan-, godkjennings- og ankeprosesser.

For å overvinne disse utfordringene er det behov for å bruke lokal energilagring for å avbøte begrensningene i strømnettet. Disse lagringssystemene må kunne håndtere et stort antall sykluser med høyeffekt ladning og utlading. Bruk av kjemiske (litium) batterier er mulig, men flere ladningssykluser forkorter levetiden. Dette fører til hyppige utskiftninger av batteriene og gjør det til en kostbar og også miljø uvennlig løsning. Når salget av elbiler øker, blir det et stort behov for kostnadseffektive og bærekraftige hurtigladeløsninger.

Chakratecs multi-patenterte teknologi lagrer elektrisitet som kinetisk energi i hurtigroterende svinghjul. Denne teknologien gir to viktige fordeler:

  • Ubegrenset antall lade-og utladningssykluser (mer enn 200 000) uten degradering over systemets levetid på 20 år.
  • Ikke-kjemiske svinghjul er en miljøvennlig og resirkulerbar løsning, i motsetningtilgiftige og miljø uvennlige kjemiske batterier.

Kort om Chakratec:

  • Etablert i 2013 og er et privateid selskap. Selskapet ledes av tre erfarne grunnleggere som alle har jobbet i ledende stillinger i offentlige selskaper.
  • Basert i Israel, i et av verdens mest innovative områder.
  • Vinner av flere internasjonale industrielle priser, f.eks. den prestisjetunge eMove 360 ​​(2017) og NREL-prisen (2018)
  • Systemene har blitt levert til flere land i Europa (Tsjekkia, Italia, Østerrike og Tyskland) samt til USA og til ledende selskaper innen energi og bilindustrien.
  • Teknologien har ingen miljøskadelige materialer og har en estimert levetid på 20 år

Kort om Durable Group:

  • Etablert i 2019
  • Posisjonerer seg mot det fornybare samfunnet både ved å tilby rådgivning, teknologi fra tredjeparter og egenutviklede IoT-tjenester i bedriftsmarkedet.

I tillegg til de nevnte teknologiene fra Chakratec, har Durable Group en spennende produktportefølje bestående av eksisterende teknologier, som for eksempel spillvannsgeneratorer fra det svenske selskapet Climeon og direkte import av hele verdikjeden innen solenergi og LED-belysning. Gruppen jobber med en egenutviklet IoT-løsning som skal sikre energieffektivitet og energiledelse av bedriftsbygninger og mindre produksjonsbedrifter.

Chakratecs medgründer og CCO, Nir Zohar, har store forventninger til samarbeidet.

-De nordiske landene er verdensledende innen bruk av elbiler og bærekraftig utvikling. Vår teknologi og visjon er i tråd med disse markedsstandardene, og vi er veldig glade for muligheten til å hjelpe og akselerere overgangen. Durable Groups kunnskap, nettverk og posisjonering innen det nordiske fornybare energisystemet gjør dem til en ideell partner, og vi er sikre på å oppnå stor suksess sammen.

Styreleder Terje Gjengedal i Durable Group,har mange års erfaring fra energisektoren, blant annet som Vice President i Statkraft, FoU-direktør i Statnett og konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi. De siste årene har han vært professor ved Institutt for elektroteknologi ved UIT Norges arktiske universitet. Gjengedal er veldig fornøyd med avtalen med Chakratec.

-Jeg ser på Chakratecs løsning som en av de mest spennende teknologiene som har blitt introdusert på markedet de siste årene. Chakratecs teknologi vil være i stand til å løse mange av kapasitetsproblemene og ladeproblemene markedet står overfor. Vi er veldig glade for å samarbeide med Chakratec og deres høyt kompetente personale. Vi er overbevist om at dette vil bli en suksess, sier Gjengedal.

Durable Group har enerett til å selge og markedsføre Chakratecs teknologi i Norden

Se også tidligere artikkel i Teknisk ukeblad vedrørende Chakratec:

https://www.tu.no/artikler/gammeldags-svinghjul-halverer-ladetiden/479333

For ytterligere spørsmål og kontakt:

Terje Gjengedal, styreleder i Durable Group

www.durable-energy.no

terje.gjengedal@outlook.com

+47 91178799

Nir Zohar, CCO Chakratec

nir.zohar@chakratec.com

+972 544 232082