Den som ikke leter, intet finner

27.02.2020

På 1640-tallet fikk den nederlandske sjøfareren og oppdageren Abel Tasman, fordelt på to ekspedisjoner, i oppgave av Det nederlandske ostindiske kompani å kartlegge det hittil ukjente, men sagnomsuste kontinentet Terra Australis, samt finne en mer effektiv passasje til Stillehavet. Målet var å utforske nye områder for handel, samt å effektivisere reiseruter.

På Tasmans første reise ender han opp med å seile rundt hele det australske kontinentet uten å se land. Han ender tilfeldigvis opp på det som i dag heter Tasmania. Deretter seiler han videre og blir den første europeer på New Zealand.

Året etter prøver han igjen. Tasman kartlegger blant annet nordlige deler av Australia, men finner ingen ny farbar passasje til Stillehavet. I ettertid har det vist seg at han trodde at Torresstredet var en bukt.

Det var ikke før om lag 100 år senere at britene og James Cook kartla, og etter hvert opprettet kolonier i, Australia og på New Zealand.

Kan vi lære noe av de tidlige sjøfarerne og oppdagerne?

Uten at vi skal ta lærdom av deres menneskesyn og grove utnyttelse både av menneskelige og materielle ressurser, kan man likevel se på dem som både innovatører og pionérer.

Der de tidlige oppdagerne søkte å utforske nye landområder, som i sin tur kunne bringe velstand og kunnskap, søker vi i Durable gruppen å utforske nye områder innen fornybar teknologi som kan bidra til en renere energiforsyning og mindre bruk av fossil energi i framtiden. Noe som kommer samfunn, mennesker, dyr og natur til gode.

Durable gruppen vil være med på fremtidsreisen

Vi vet at det gjøres enormt mye spennende forsknings- og utviklingsarbeid på ny spennende teknologi over hele verden og vi ønsker å være en del av denne reisen sammen med noen av disse miljøene. Vi har kartlagt mange av de ulike forskningsmiljøene og kommet frem til dem vi mener har kommet lengst med morgendagens fornybare teknologi.

Disse miljøene har i dag fungerende prototyper på plass som er testet og verifisert. Vi er nå i prosess med aktørene for å kommersialisere produktene.

I tillegg til de prosjektene vi er en del av, innehar vi også teknologi i dag som er kommersialisert og som kan utgjøre en forskjell:

I tiden som kommer vil vi forsette å utforske og utfordre. Akkurat som Abel Tasman og andre oppdagere gjorde i sin tid. Vi kjemper for å fremme dagens fornybare samfunn, men også for å sikre morgendagens.

Det er drivkraften i alt vi gjør.


God Helg

Alexander Wie Flaa