Sprinteren eller langdistanseløperen?

13.12.2019

Ja du kan velge, men det kan være lurt å ta hensyn til dine prisgitte forutsetninger før du hopper i det.

Knut Føleide
Knut Føleide

Det sies at fremtiden vil bestå av to typer selskaper; Det raske og det døde. Med et samfunn som sier sett deg i bevegelse, beveg deg raskt, beveg deg hurtigere, beveg deg nå, blir den slitte metaforen om at ledelse blir viktigere og viktigere nå en realitet. Vinneren vil være det selskapet som klarer å lede og organisere på den smidigste måten. Der utviklingen av mennesket står i sentrum.

Man konkurrerer nå hovedsakelig på grunnlag av kunnskap, og kunnskap er noe av det mest forgjengelige man har. I disse dager handler det meste om faktorene tid, kompetanse og å være flink med mennesker. Og teknologi da. Jeg skal være med på den, selv om den teknologiske utviklingen ikke er mitt poeng med artikkelen.

Altså, den viktigste ressursen en leder rår over har sko på beina og forsvinner ut av døren rundt klokken fem hver dag. Viktigere enn all verdens teknologiske nyvinninger er hvor dyktig man er til å tiltrekke seg disse menneskene, lære dem opp og motivere dem. Bedriftsledelse og lederstrategier blir det som skaper en forskjell, hjelper bedriften og dens ansatte til å bli unik, tiltrekke seg kunder og pushe produkter.

Sjefen har fått sparken

Ingen kan lenger tro på en leder som fremstår som om han vet best om det meste. Ledelse er ikke lenger synonymt med makt. Ledelse handler om mennesker og lederen bør være den mest menneskelige av dem. Den nye virkeligheten stiller store krav til fleksibilitet og evnen til å håndtere kompleksitet, uforutsigbarhet og utrygghet. Utrygghet skaper fremgang for noen, men også stor uro blant andre. Akkurat det ligger i menneskets natur.

Jobben er forsvunnet

Vi kan ikke lenger bare forholde oss til et dokument med arbeidsinstrukser i. Det er lenge siden idealet om bedriftens tro tjenere forsvant, den stødige og lojale sliteren som alltid hadde tid til alt. Gjøremål er i dag døden og tar livet av de fleste verdikjeder. Kutt i gjøremål.

Når du har kuttet nok, start prosessen om igjen og kutt mer.

Fokuset er forskjøvet. Arbeid i dag blir mer og mer oppfattet som en serie målrettede prosjekter og arbeidsoppgaver, der din kompetanse bare er ønsket der og da, alt etter hvilken fase bedriften er i. Nye roller fører med seg krav til nye ferdigheter. For våre forfedre var det bra å utvikle seg litt år for år. Nå bør vi ha retning fremover dag for dag. Kvartalsrapportene er hellige og bør hele tiden vise utvikling i riktig retning. Dette krever konstant lærevillighet, fleksibilitet og strategisk smartness, dag for dag.

Institusjonen er død

Kreftene i den teknologiske utviklingen, institusjonelle forandringer og omdefinering av våre verdier har skapt en altomfattende internasjonal og kunnskapsbasert verden. En verden der konkurransen oppleves som total på organisasjons-, bedrifts- og produktnivå, men også på personlig og individnivå. Når kunnskap er nøkkelfaktoren så konkurrerer vi alle mot alle.

Mennesker som bruker tid og krefter på gårsdagens rammer vil tape når institusjonen slik vi kjenner den forvitrer.

Hver og en av oss eier nå alle verdikjeders viktigste ressurs. Den veier ca. halvannet kilo. Jo mer unik denne er desto bedre sjans har vi til å gjøre det bra i denne virkeligheten. Om man er ladet med unikhet og smartness kombinert med en god porsjon sosialpsykologiske egenskaper, er mulighetene store.

Veien til suksess har aldri vært kortere

Hvis vi virkelig ønsker å skape oss et fremgangsrikt liv så har det aldri vært større muligheter.

Sjefen er død, jobben er død, institusjonene har falt og vi er fri. Makten er vår og vi kan bruke den. Eller misbruke den.

Men med frihet følger ansvar!


Knut Føleide 

CEO