Det er bare så greit å drømme seg bort litt innimellom!

10/12/2019

Slik strømningene blant den oppvoksende generasjon verden over er, vil det ganske sikkert i nær fremtid stilles høyere krav til hvor energien kommer fra.

Knut Føleide
Knut Føleide

Ungdom i dag har langt høyere bevissthet rundt klima enn noen annen generasjon før dem. Jeg mener det vil være naivt å tro at dette engasjementet forvitrer når disse blir voksne og selv skal bli ledere i det samfunnet de lever i.

Flere og flere mennesker verden over vil i framtiden stille krav om at energien er ren. Det vi da må forholde oss til, er at vi samtidig forbruker mer og mer elektrisitet som følge av at stadig flere produkter drives av strøm og batterier. Den tendensen virker veldig synlig.

Stort sett hele livet til folk i dag er avhengig av umiddelbar nærhet til lader og stikkontakt. Ja, vi har til og med fått ladbare sigaretter av alle ting.

Selv om mer eller mindre all energiproduksjon i Norge er fornybar og generert av vannkraft, er Norge en del av det fysiske europeiske strømnettet. Strømmen som produseres fra norske fosser går på tvers av landegrensene, mens kraft fra kull-, gass- og atomkraftverk på kontinentet også forbrukes i Norge. Det er kanskje det største paradokset i klimadebatten spør du meg. Hvor strømmen stammer fra bør også være relevant i debatten. Man kan av og til få inntrykk fra enkelte hold at vi lever isolert fra resten av verden. Jeg tror at vi må finne vår realistiske plass i det store verdensbildet og handle ut fra det. Vi kan ikke redde verden men vi kan bidra til at den blir bitte litt bedre dag for dag.

Jeg tror vi gjør lurt i å forberede oss på en fremtid der folk i langt større grad ønsker å leve klimavennlig. Flere og flere vil kjøre el-bil, flere vil ønske seg såkalte passivhus, og noen vil sikkert nok se på muligheten i å leve helt off-grid etterhvert, altså å produsere sin egen energi til egen bolig uten tilkobling til et sentralt strømnett.

Det siste kan fort bli fremtiden. Teknologien er like om hjørnet. Det vet vi for vi har vært på plass og sett den demonstrert både i Korea og Usa.

Den demografiske utviklingen globalt peker i retning av at flere og flere mennesker kommer til å bosette seg i byer. Ser man dette opp mot økt velstand, større klimabevissthet og press på strømnett i områder med høyt forbruk, kan det være smart og lønnsomt for privatpersoner, det offentlige og næringsliv å se på former for fornybar energi som allerede finnes, samt hva som kan komme i fremtiden.

Det er lett å drømme seg bort i fremtidsbilder og lage seg scenarier på hvordan verden vil se ut i morgen. Jeg er imidlertid opptatt av å ikke miste av syne at vi alle lever i nåtid. Det er her jobben starter. Så får vi ta prosessen steg for steg og gjøre vårt beste for å gjøre en forskjell dag for dag, feire de små seirene, vite hvorfor vi går på jobb, hvor vi vil hen og hvilke beslutninger og handlinger vi må effektuere for å komme dit. Man kan lett drømme seg bort og jeg er ofte en av dem.

Metoden for meg og de rundt meg i Durable Gruppen er da å finne tilbake til de viktigste begrepene i vår prosess:

  • Prioritering

Hva skal vi bruke tiden og ressursene våre på for å få mest mulig ut av de i nåtid?

  • Periodisering

Hva kommer først, hva kommer deretter og hva skal vi la ligge?

  • Progresjon

Passe på at ting går fremover, at der er hyppige små seire å feire, beholde motivasjon og fornye troen kontinuerlig på suksess innenfor vårt målbilde?

Vi har tro på å at jo mer vi evner å gå i takt mot felles mål, til større er muligheten for at vi blir den spilleren på fornybar arenaen som vi jobber mot.


Knut Føleide 

CEO