En gründerreise. Et mareritt for noen, en drøm for meg!

14.02.2020

Gjennom mitt yrkesaktive liv har jeg alltid gått inn i en bedrift med kritiske øyne. Tilnærmingen har vært hvordan jeg kan optimalisere, øke kvalitet og få bedre resultater ut av virksomheten og medarbeiderne mine.

En nå-situasjon er for meg helt unaturlig å akseptere. Det finnes alltid rom for forbedringer og fokus skal alltid være bedriftens beste og hvordan skape en vinnerkultur.

Når jeg ser tilbake på hvorfor jeg er som jeg er så må man stille seg spørsmålet; født sånn eller blitt sånn?

Både min far og farfar var gründere så jeg har det nok i mitt DNA og det tette samspillet med dem har nok ytterligere forsterket at jeg har blitt sånn. Man har gjennom oppveksten sett og deltatt i deres kamp for å lykkes. Det former en som menneske og hvordan man møter livet videre.

En gründerreise kan nok for veldig mange virke som en drøm, men det er en serie av kombinerte sprinter og maratoner. Det viktigste i denne reisen er ikke å miste målet av synet.

Gjennom reisen vil man møte motbør, overraskelser, endringer og tilbakeslag. Det som er avgjørende er hvordan man velger å møte disse utfordringene. Jeg velger å kalle det utfordringer. Å definere det som et problem gjør at man blir negativt ladet.

Ved å definere det som utfordringer får man en helt annen giv og dermed også langt høyere suksessrate ut av hindringene du skal overkomme.

Hvorfor er en gründerbedrift så appellerende til meg?

Jo, grunnet det faktum at man kan bygge en bedrift fra start hvor man kan benytte all opparbeidet kunnskap til det beste for bedriften. Man slipper å forholde seg til masse historikk og politisk kamp for å skape endring.

I en gründerbedrift kan man skape sin egen menighet som har det samme mindsettet og lidenskapen som man selv innehar. Teamet er faktisk alfa og omega for å lykkes.

Utover teamet så er det en del grunnleggende elementer som må på plass:

 • Forretningsplan og ide må være godt gjennomarbeidet, forankret og analysert
 • Det er viktig å forberede seg på kritiske spørsmål knyttet til forretningsplanen. De vil komme
 • En gjennomarbeidet finansiell strategi som skaper troverdighet og trygghet ute i markedet
 • Velfundert emisjonsløp med aktiviteter og leveranser mellom hver emisjon som fører fram mot målet
 • Ekstremt god likviditetsstyring - midler er en knapp ressurs
 • Realistisk målbilde hva gjelder budsjettering - bedre å levere over forventing enn under forventning
 • Sørg for å ha effektive beslutningsprosesser
 • Evaluer og dokumenter beslutninger godt
 • Ha korte beslutningsveier
 • Inneha et tett og effektivt team som går mot samme mål og som utfyller hverandre knyttet opp mot strategien til selskapet
 • Et styre i selskapet som er tilgjengelig og som har den rette sammensetningen for å støtte selskapets mål og strategi
 • Hold deg oppdatert på omverdenen og hva som rører seg
 • Bruk nettverket ditt aktivt
 • Kommuniser utviklingen i selskapet til omverdenen så ofte som mulig

Som gründer er det også viktig å være klar over, samt agere riktig med tanke på, den mentale belastningen som følger med en gründerbedrift. Veien blir ikke alltid slik man ser for seg. Dette aspektet er for mange svært krevende og ofte også grunnen til at man kaster inn håndkledet for tidlig.

For meg er presset og usikkerheten en ekstra drivkraft og motivasjon. Min erfaring er at man gjennom pressede situasjoner oppnår ekstraordinære resultater. Bare se på toppidrettsutøvere. Det er presset, adrenalinet, lidenskapen og vinnerinstinktet som skaper resultatet. Slik er det også i en suksessrik gründerbedrift.

Men denne reisen har en pris. Mentalt sett møter man på mange utfordringer, oppturer og nedturer.

Dette gjør at man trenger å ventilere ut for å skape ny giv. Derfor er det viktig å ha noen verktøy for å håndtere dette.

Mine tips er:

 • Hvil mellom slagene
 • Marker små seire
 • Ha gode diskusjonspartnere rundt deg
 • Fysisk trening - få grumset ut
 • Gi omverdenen din informasjon om hvordan en slik reise er slik at de får forståelse. Da er det enklere for dem å forstå og å håndtere deg

I Durable gruppen er vi et svært godt sammensatt team profesjonelle hvor majoriteten av oss er godt kjent med slike reiser. Dette gir oss kraft, driv og gode forutsetinger for å lykkes!

Fortsatt god jul, god helg og godt nytt år fra oss i Durable gruppen!

Haakon Bjørnson - COO