Veien mot fornybarsamfunnet?

04/12/2019

Å hevde at vi mennesker har en finger med i spillet når det kommer til klimaendringer, er i seg selv ikke veldig kontroversielt. Selv om det er stor grad av enighet rundt dette temaet er det likevel svært ulike tilnærminger til det.

Knut Føleide
Knut Føleide

Det er opplest og vedtatt at dersom ikke vi gjør drastiske kutt i våre utslipp vil det få konsekvenser på den ene eller andre måten. Så er det selvsagt ulike oppfatninger av hva som blir konsekvensene og omfanget av dette. Scenariene er mange og de toucher innom en rekke felter, fra biologiske og økonomiske til sosiologiske og politiske. Tap av artsmangfold både til lands og til havs og store flyktningestrømmer fra de områdene som rammes hardest først av klimaendringer er noen av scenariene som sannsynligvis vil inntreffe, og som faktisk allerede har begynt å inntreffe.Videre vil det være økonomiske konsekvenser av dette som følge av omstillinger som må gjøres både i offentlig og privat sektor. Særlig næringer og nasjoner som er sterkt knyttet opp mot fossilindustrien vil risikere å bli rammet på ulike måter. Men også stater, særlig i U-land vil merke de økonomiske følgene av klimaendringer.

Uten å gå inn på de ulike scenariene som tegnes opp av blant andre FNs klimapanel, eller argumenter som taler klimapanelet midt imot, så er det overhengende sannsynlig at vi vil merke effekten av klimaendringene. Men kloden vår slik vi kjenner den kommer neppe til å forsvinne og mennesker som art kommer neppe til å dø ut.

Men hva om vi kan bruke den økende oppmerksomheten rundt klima til noe positivt? Veldig mange av tiltakene som iverksettes på ulike områder i samfunnet er initiativ som i bunn og grunn kommer mennesker til gode. Alt fra fokus på bedre og renere bymiljø til forskning på ny grønn energiteknologi bidrar til å lede oss i en retning som, uansett hva man måtte mene om troverdigheten til klimaforskere, kommer deg, dine barn og samfunnet til gode på lengre sikt. Arnold Schwarzenegger har oppsummert dette på en god måte (fritt oversatt og kortet ned):

"La oss legge spørsmålet om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt til side i et øyeblikk. La oss faktisk anta at de ikke er det.

Er det akseptabelt at 7 millioner mennesker dør hvert år av forurensning? Det er mer enn drap, selvmord og bilulykker - kombinert.

Hver dag dør 19.000 mennesker av forurensning fra fossilt brensel. Aksepterer du de dødsfallene? Aksepterer du at barn over hele verden må vokse opp med å puste med inhalatorer?

Foruten det faktum at fossilt brensel ødelegger lungene våre, er alle enige om at energireservene til slutt vil gå tomme. Hva er planen da?

Jeg personlig ønsker en plan. Jeg vil ikke være som den siste heste- og buggy-selgeren som holdt ut mens biler overtok veiene. Jeg vil ikke være den siste investoren i Blockbuster da Netflix dukket opp. Det er nøyaktig hva som kommer til å skje med fossilt brensel"

Det er i dette rammeverket Durable Energy eksisterer. Vi tror ikke at vi kan klare å overbevise mennesker om å endre adferd kun gjennom argumentasjon og informasjonsarbeid, selv om det også er viktig. Psykologisk forskning er tydelig på at vi mennesker ikke er veldig gode på å absorbere abstrakte budskap. Konsekvensene av klimaendringene og enkeltindividets ansvar for å gjøre noe med det er et godt eksempel på dette. Vi ser ikke konsekvensene av klimaendringer direkte og derfor opptrer vi heller ikke så bærekraftig som mange av oss vet at vi egentlig burde gjøre. Når man i tillegg vet at 100 selskaper står for omlag 70% av verdens samlede utslipp er det vanskelig å tillegge enkeltindivider et uforholdsmessig stort ansvar for situasjonen vi nå er i.

Vi tror at myndigheter, næringsliv og teknologi i samspill med enkeltindividene er de viktigste aktørene for å få verden i en grønnere retning. Tenk hvor mye enklere det er for hver enkelt å bidra dersom det grønne alternativet er mer attraktivt enn de andre alternativene.

  • Vis meg den tyskeren som velger å kjøpe energi fra kull dersom solceller er billigere, mer effektivt og gir ham den energien han trenger.
  • Vis meg det multinasjonale selskapet som ikke vil gå over til fornybar energi dersom det er billigere og bedre.
  • Vis meg den investoren som ikke vil investere i fornybart dersom det gir bedre avkasting enn i fossil energi.

I dette bildet spiller det ingen rolle hvorvidt man tror på menneskeskapte klimaendringer. Fornybart er simpelthen det beste alternativet.

Durable Energy og folkene bak ønsker å være en spiller på fornybarlaget. Vi har jobbet knallhardt for å få på plass avtaler med flere tech-miljøer over hele verden på produkter som vi håper snart kan være allemannseie, vi sitter på mainstream fornybarteknologi som vi klør etter å få ut på markedet og vi har nå en organisasjon på plass som vi virkelig tror har det som skal til for å gjøre en forskjell. På den ene eller andre måten.

Vi håper flest mulig ønsker å følge oss på reisen vår, uansett hvilken vei den tar.

Til slutt tilføyer jeg et sitat av Kåre Willoch fra Arendalsuka i 2018:

"Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan."


Knut Føleide

CEO