Markedsføringsledelse - din bedrifts død eller velsignelse?

20.12.2019

Ja, det er riktig å stille seg selv det spørsmålet. Dagens markedsføringsarena er i stadig endring og utvikling. Endring er helt avgjørende.

I dagens samfunn hvor digitaliseringen har gjort sitt massive inntog og utviklingen skjer i et rasende tempo, stilles det helt andre krav til kompetanse og innsikt sett opp mot gårsdagens tradisjonelle bruk av markedsføring. Dagens markedsføringskanaler er langt mer komplekse enn gårsdagen.

Kompetansekravene er også endret ettersom markedsføring i dag innhar en langt større teknologisk komponent enn tidligere.

Budskapet er enkelt - Utvikle din innsikt og kunnskap eller dø.

Som markedsføringsleder i dag stilles det langt høyere krav til hvordan man setter sammen teamet sitt og hvordan man optimaliserer bruken av det. Man er også nødt for å adoptere skiftene i markedet, noe som gjør at gårsdagens kompetanse kan være utdatert i morgen. 

Dette krever en kontinuerlig endringsledelse, evne til å tenke strategisk og vise endringsvilje.

Markedsføringskanalene er også drastisk endret og i stadig utvikling. Samtidig har disse nye kanalene et høyere risikobilde enn de mer tradisjonelle kanalene. 

Tall fra IRM (Institutet för reklam- och mediestatik) gir et klart og tydelig bilde som viser at digitale kanaler er den dominerende aktøren og vil dominere langt mer i tiden fremover.

Tidligere kunne man gjøre «safe bets» ved å bruke tradisjonelle kanaler som tv, boards, radio og trykte medier. Den tiden er forbi. 

Dagens og fremtidens bilde er fundamentalt annerledes. Man er simplethen nødt til å forholde seg til influencere, stadig nye sosiale medier og nye digitale kanaler.

For dagens og morgendagens markedsføringsleder innebærer det at man må ha fokus på det nedenstående for å lykkes: 

  • Innsikt og analyse i form av datainnsamling som danner grunnlag for beslutninger - Bruk det aktivt!
  • Riktig type kompetanse internt - invester i teknologisk kompetanse
  • Hold deg kontinuerlig oppdatert på nye medievaner og trender
  • Invester i søkemotoroptimalisering og markedsføring.
  • Inneha en nøkkelord strategi for bedriften og forankre den internt
  • Vis endringsvilje og ta beslutninger
  • Invester tid og ressurser i ubetalt reklame - våg å skill deg ut!
  • Skaff deg gode merkevareambassadører både internt og eksternt

De markedsføringslederne som velger å møte denne endringen med åpne armer er de som kommer seirende ut. 

Vi i Durable gruppen ønsker disse endringene velkommen. I Durable gruppen er endringer, fart og omstilling en del av vårt DNA. Disse endringene faller det oss helt naturlig å adoptere og ønske velkommen.

God helg!

Hilsen

Haakon Bjørnson - COO i Durable Gruppen