Offshore

Durable Gruppen har som del av vår virksomhet å se på nye markeder for ekspansjon. Arbeidet med å vurdere vært potensielt marked gjøres gjennom målrettet analyse/overvåking av markedet, felt analyser og innsikt gjennom lokale partnere.  

Det å få større deler av verdens energi produksjon over på fornybare kilder er et globalt ansvar og det er helt naturlig for oss å se mot markeder der vi kan gjøre en forskjell og samtidig posisjonere oss som en betydelig spiller i de ulike markedene. 

Utover våre hjemmemarkeder som er Norge, Sverige og Danmark har vi identifisert følgende markeder som ledd i vår internasjonale vekstplan: 

  • Tyrkia
  • Midt-østen
  • Afrika

Hvorpå Tyrkia er første land ut. 


Om den tyrkiske energisektoren:

Tyrkia har en stor under produksjon av energi i dag hvor 70% av landets total konsum importeres fra land som Iran og Russland. Dette gjør at Tyrkia er sårbart utsatt for både politisk og valuta risiko.

En stor andel av dagens energi skapes ved bruk av fossile brensler i dag, men den tyrkiske stat har satt en offensiv strategi på at 50% av all energiproduksjon skal over på fornybare kilder innen 2023. 


Under følger en oversikt over fordelingen i den tyrkiske energisektoren:

Kilde - IEA

 Last ned fullstendig rapport om den tyrkiske energisektoren: