Om oss

Durable gruppen er et selskap som posisjonerer seg for å bli en betydelig spiller innenfor fornybar energi både lokalt i Norge, men også internasjonalt.


Gruppen har delt sin virksomhet inn i ulike målrettede virksomhetsområder som sammen gir kraft til å virkelig ta et solid grep om det fornybare samfunnet.


Offshore

Selskapet har som oppgave å utforske og identifisere nye ekspansjonsmarkeder. Første marked som er identifisert er Tyrkia og opprettelse av lokalt selskap er gjennomført.


R&D

Selskapet har som oppgave å identifisere og beslutte rundt investeringer innenfor ny fornybar teknologi som er nært ved å kommersialiseres.

Vi innehar i dag rettigheter til morgendagens fornybarteknologi.


Rådgivning

Selskapet tilbyr energirådgivning til bedriftsmarkedet hvor vi er en ende til ende leverandør av analyse, anbefaling og leveranse av energieffektiviseringsløsninger.