Climeon kylvattengenerator

Climeon är ett svenskt företag inom energiteknik. Företagets unika teknologi för värmeenergi - Heat Power - utnyttjar en stor oanvänd energikälla och ger energi från varmt vatten, dygnet runt, året runt. -Heat power- är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som i dag produceras via kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon är noterat på Stockholmsbörsen.

Durable gruppen har återförsäljarrättigheter för Climeon.

Climeon är en kylvattengenerator som drar nytta av uppvärmt spillvatten och producerar el av det uppvärmda vattnet. Generatorn arbetar i temperaturområdet 70-120 grader. Detta, i kombination med kallvattentillförsel, genererar energi för fritt bruk.

Varje generator genererar 150 kW kontinuerlig effekt.

Här är en video som visar hur Climeon-generatorn fungerar:

Generatorn kan installeras både i serie och parallellt.

Branscher som har mycket uppvärmt kylvatten:

- Tung tillverkningsindustri (smältverk, glasindustri etc.)

- Sjöfart

- Geotermiska kraftverk

Climeon generatorer är installerade och driftsatta på ett antal platser inom sjöfarten och geotermiska kraftverk. Bland annat använder Viking Line och Virgin Voyages idag Climeon-generatorer ombord.

Kundfallsvideo - Viking Line:

 TEKNISKA SPECIFIKASJONER: