Offshore

Som en del av sin verksamhet ser Durable gruppen på nya marknader för expansion.

Arbetet med att utvärdera varje potentiell marknad görs genom målinriktad analys/bevakning av marknaden, fältanalyser och inblick genom lokala partners.

Att överföra större delar av världens energiproduktion till förnybara källor är ett globalt ansvar och det är naturligt för oss att se på marknader där vi kan göra skillnad och samtidigt positionera oss som en betydande aktör.

Förutom våra inhemska marknader, som är Norge, Sverige och Danmark, har vi identifierat följande marknader som ett led i vår internationella tillväxtplan:

• Turkiet

• Mellanöstern

• Afrika

Där är Turkiet det första landet ut.


Om den turkiska energisektorn:

Turkiet har en stor underproduktion av energi idag där 70% av landets totala förbrukning importeras från länder som Iran och Ryssland. Detta gör Turkiet sårbart för både politiska och valutarisker.

En stor del av dagens energi genereras med fossila bränslen, men den turkiska staten har fastställt en offensiv strategi att 50% av all energiproduktion skall överföras till förnybara källor fram till 2023.

Nedan följer en översikt över fördelningen i den turkiska energisektorn:

Kilde - IEA

Ladda ner hela rapporten om den turkiska energisektorn: