Forskning och utveckling

En viktig del av Durable gruppens verksamhet är att vi skall erbjuda marknaden det främsta av förnybar teknik och utrustning.

Detta kräver då ett stort ansvar och med det ansvaret innebär det att vi måste kartlägga marknaden för alla nya produkter/tjänster som vi aktivt investerar och erhåller rättigheter för.

Durable gruppen är engagerad i flera spännande projekt som kommer att kommersialiseras och erbjudas marknaden inom en snar framtid.


Infinity SAV

Infinity SAV grundades 2014 av ett team av mycket kompetenta ingenjörer och professorer i Sydkorea.

Infinity SAV: s team representeras av ingenjörer, uppfinnare, entreprenörer, designers och IT-programmerare.

Entreprenör och uppfinnare - Andrii Slobodian från Ukraina

Andrii Slobodian, är en mångfasetterad entreprenör. Utbildad ingenjör och har en doktorsexamen i matematisk fysik från Moskva tekniska universitet med 20+ uppfinningar och 10 patent bakom sig. Hans uppfinningar består av MG10 magnetgenerator, energibesparande luftkonditionering, centrifugal vattenkokare och smart glas.


Infinity SAV MG 10

Den elektromagnetiska generatorn från Infinity SAV producerar 10KW konstant energi, kan drivas 24 timmar om dygnet året runt och genererar 87 000 kWh per år. Med andra ord konkurrerar den ut all solcellsteknik.

Genom att installera en eller flera Infinity MG10 kan man därför totalt eliminera elkostnader och nät hyra, och det är dessutom möjligt att sälja överskottsel tillbaka till elnätet. Generatorn kan också kopplas i serie med upp till 10 enheter.

Generatorn startas genom att ansluta den antingen till elnätet eller till ett batteri. Via en elmotor startas en elektromagnetisk trumma. Efter cirka tre minuter har trumman nått 1500 varv/min och kan kopplas bort från den externa kraftkällan. Den använder ingen form av fossila bränslen. Generatorn behöver bara stannas en gång per år för underhåll och har en uppskattad livslängd på 20 år.

Som välkänt har solceller begränsningar förknippade med när på dygnet och året de är effektiva. En elektromagnetisk generator kan köras dygnet runt och är därmed långt mer effektiv. När generatorn lanseras på den norska marknaden kommer den att prissättas likvärdigt som en komplett solcellsanläggning.

Durable Energy har exklusiva rättigheter att sälja och distribuera Infinity MG10 i Skandinavien.
Infinity SAV centrifugal vattenkokare

Infinity SAV centrifugal vattenkokare uppnår ett resultat som gör det möjligt att få upp till 20 kW termisk effekt från en kraftkälla på 200 W/h elektrisk energi.

Centrifugal vattenkokaren är ett slutet oljecirkulationssystem där elektrisk energi som tillförs motorn omvandlas till mekanisk energi från skivans rotation, som i sin tur omvandlas till termisk energi genom oljeinsprutning. Enheten utnyttjar jetframdrivning av olja som komprimeras under påverkan av centrifugal- och tröghetskrafter, så värmeenergin genereras baserat på kavitationskrafter som verkar på olja som passerar genom munstyckena.

Processen påbörjas när motorn startats och når 10 000 varv per minut. Eftersom både motor och skiva är installerade på samma axel når disken också denna hastighet. Sedan börjar oljepumpen pumpa olja från tanken och tillför den till den roterande enheten, där den transporteras genom axeln till skivan.

I den logaritmiska spiralformade strukturen på skivan komprimeras oljan när den når tre av dess ytterkanter. Ju närmare oljan kommer ytterkanterna, desto större krafter skapas av oljan i enheten.

Olja komprimeras under högt tryck och matas ut från skivan genom munstyckena, vilket skapar momentum. När olja sprutats genom kylslingorna inuti värmeväxlaren tappas den tillbaka ner i tanken.

Centrifugalkokaren är en vattenvärmare designad för omedelbar uppvärmning. Kokaren har ingen lagringstank, och vattnet värms upp i en rak kedja. Centrifugalkokaren består av en värmeväxlare med dubbla kretsar. Uppvärmd olja cirkuleras genom den första kretsen, och kallvatten som ska värmas cirkuleras genom den andra kretsen.

Värmeväxlaren är tillverkad av koppar.

Varm olja inuti behållaren passerar mellan rören i flödesvärmeväxlaren och avger värme till dem. Kallt vatten tillförs värmeväxlaren via rör i rostfritt stål som tar in värmeenergin från den varma oljan och avger varmvatten vid utloppet. Efter att ha avgivit sin termiska energi har oljan kylts ned och upprepar cykeln om och om igen och genererar mer och mer termisk energi.

Oljan värms upp genom att öka skivans rotationshastighet och startar i det ögonblick då någon varmvattenkran sätts på och baseras på signaler från flödesgivarna och temperaturen. Termostaten är utrustad med en mekanisk regulator och överhettningsskydd. Minskningen i skivans rotationshastighet sker omedelbart när varmvattnet stängs av eller vid överhettning. Värmaren tillåter systemet att fungera utan blandning av varmt och kallt vatten. Den elektroniska styrningen justerar värmekraften beroende på flödet och temperaturen på det inkommande vattnet och håller temperaturen på utgångsvattnet konstant.

Det finns en säkerhetsventil som löser ut om det blir ett övertryck på oljan.


Förutom Infinity SAV har Durable gruppen rättigheter till annan framtida förnybar teknik från Tyskland och USA.