Våre medarbeidere

Konsernledelse

Terje Gjengedal

Styreformann i konsernstyret

Gjengedal er utdannet sivilingeniør ved NTH hvor han også tok doktorgrad. Han har vært forsker og førsteamanuensis ved NTH og senere professor ved NTNU og ved UiT, samt ved Universitetet i Agder og ved NMBU på Ås.

Han har vært gjesteforeleser ved University of Minnesota og ansatt som seniorforsker i ABB. I tillegg til dette har han tidligere ledet Statkraft sin utviklingsavdeling for vannkraft, vindkraft og andre energiformer. Han har vært FoU-direktør i Statnett og konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi. Terje har også omfattende erfaring fra styrearbeid og han har vært sentral i flere oppstartsselskaper, deriblant E-smart systems.

Utover dette er han den eneste personen i Europa som innehar seks professorater innenfor energiteknologi.

Linkedin


Kristian Flaten

Styremedlem i konsernstyret

Kristian Flaten har mer enn 20 års erfaring fra finansiering og industriell virksomhet, med et særlig fokus mot energisektoren.

Kristian jobber som selvstendig rådgiver, og har tidligere ledererfaring fra Eksportkreditt og BW Offshore med ansvar for finansering, analyse og prosjekter innen olje/gass, offshore, shipping og infrastruktur.

Han har lang erfaring fra både mindre selskaper/prosjekter og store børsnoterte selskaper, inkludert arbeid med egenkapital, gjeld, fusjoner/oppkjøp, børsnoteringer og investor relations. De første årene etter studiene jobbet han blant annet som journalist i Finansavisen og analytiker i Handelsbanken.

Kristian er utdannet siviløkonom fra NHH, med spesialiseringer i finans og strategi.

LinkedIn

Haakon Bjørnson

Styremedlem 

Haakon har i løpet av kort tid bygget seg opp en solid erfaring både som leder i større virksomheter og i tillegg som suksessfull gründer av virksomheter. 

Allerede som 25 åring ble han ansatt som salgssjef i mobiloperatørselskapet Mycall, hvor han bidro til solid vekst.

Senere gikk han inn i en rolle som salgs- og markedsjef i Tele2. Han var sentral i merkevarebyggingen av selskapet og satt i ledelsen i en alder av 30 år.

Da Tele2 ble solgt til Telia fungerte han som Administrerende direktør i tett opptil et år med ansvar for nedstengingen av Tele2 i Norge samt som viktig bidragsyter til kundemigreringen av Tele2 til Telia. Dette er det største kundemigreringsprosjektet som er gjort i Norge.

Etter tiden i telekombransjen grunnla han fintech selskapet Paygoo. Selskapet hadde stor suksess over hele Norden og ble solgt i 2018.

Haakon sin spisskompetanse ligger innenfor ledelse, forretningsutvikling, salg og markedsføring.

Tlf: 925 55 555 - haakon@durable-energy.no

LinkedIn

Management

Jan Carlsson

Head of Technology/Country Manager Sverige

Jan Carlson er selskapets CTO. I tillegg leder han, og er deleier i, selskapets entitet i Sverige. Jan er utdannet ingeniør og har over 40 års erfaring innen ledelse, salg, innkjøp og produktledelse. 

Han har sittet i ledergruppen i Motorola i Sverige, samt hatt ledende stillinger i Arris og han har mange års internasjonal erfaring fra arbeid i Baltikum og Øst-Europa.

Tlf: +46 733 46 8180 - jan@durable-energy.se

LinkedIn

Bjørnar Robberstad 

Head of Technical sales

Bjørnar Robberstad har over 30 års erfaring som ingeniør, primært innenfor skipsindustrien

Han har arbeidet som prosjektingeniør og prosjektleder i Servogear, hvor han blant annet jobbet på prosjekter knyttet til ytelsesforbedring på hurtigbåter. Resultatet av dette bidro til at man klarte å redusere klimautslippene på slike båter med over 50 prosent. Bjørnar var en sterk bidragsyter til at dette arbeidet mottok miljøvernprisen i Hordaland.

De siste 15 årene har han jobbet som teknisk koordinator for større prosjekter knyttet til bygging av offshore supplybåter i Vard. Bjørnar opererte som knutepunkt rundt alt teknisk i forbindelse med skipsbyggingsprosessene.

Fra 2010-2015 var han stasjonert i Vietnam hvor han var sentral i oppbyggingen av teknisk avdeling ved et skipsverft i Vung Tau. Avdelingen vokste fra ni til 54 ansatte i denne perioden.

Utover dette har han også jobbet som konsulent i DNV og innenfor sertifisering i Sjøfartsdirektoratet.

Tlf: 928 17 732 - bjornar@durable-energy.no

LinkedIn